Diensten

De kwaliteit van de door u geleverde producten en diensten is vanaf dag één van het grootste strategisch belang voor het welslagen van uw onderneming. Baelde Consulting ondersteunt u om dit aspect van uw bedrijfsvoering optimaal in te richten met minimale kosten en maximaal resultaat. Hieronder een paar voorbeelden van aangeboden diensten.

Strategisch kwaliteitsmanagement
Baelde Consulting is uw partner bij het maken van de juiste strategische keuzes bij het managen van de kwaliteit van uw producten en diensten. Baelde Consulting kijkt naar uw kwaliteitsmanagement in relatie tot alle overige aspecten van uw bedrijfsvoering, zoals kostenreductie, doorloop- en reactietijd-verkorting, risicobeheersing en eventuele certificeringen.
Door deze strategische benadering draagt de kwaliteitsfunctie daadwerkelijk bij aan de effectiviteit van uw bedrijfsvoering.

Gerichte verbeteringen
Of het gaat om het oplossen van geconstateerde onvolkomenheden uit bv. audits door klanten of het vergroten van de volwassenheid van uw kwaliteitssysteem, Baelde Consulting kan u snel en effectief ondersteunen.
Het resultaat is altijd het invoeren van structurele en toekomstbestendige verbeteringen. Uiteraard worden alle maatregelen in nauwe samenwerking met u en uw personeel ontwikkeld, waarbij u altijd zelf de volledige zeggenschap behoudt.

Maatwerk innovatieprocessen
Als u weet wat u verwacht van een integraal innovatieproces maar niet de kennis of capaciteit (beschikbaar) heeft om het zelf te ontwikkelen en implementeren kan Baelde Consulting de ontwikkeling en implementatie van een maatwerk innovatieproces geheel of gedeeltelijk van u overnemen. Uiteraard wordt het proces geheel op maat gemaakt en ingericht voor uw bedrijf en uw product of dienst.

Coaching
Door middel van Coaching kan Baelde Consulting u en uw medewerkers op weg helpen om snel vertrouwd te worden met de (on)mogelijkheden van modern kwaliteitsmanagement en operational excellence. Hierbij wordt gekeken naar wat in uw specifieke situatie de meeste bijdrage levert om de gestelde doelen te bereiken met minimale investering.