In de opstartfase van de digitale kaart-industrie was betrouwbaar leveren van kaartinformatie aan professionele klanten een grote uitdaging. De grote complexiteit van de gegevens en de strikte kwaliteitseisen van automotive klanten waren er debet aan dat kaarten meermalen gerepareerd moesten worden voor deze uiteindelijk geaccepteerd konden worden.

Voor het betrouwbaar leveren van digitale kaart-informatie aan professionele klanten in de automobiel industrie heb ik het project geïnitieerd en geleid voor de ontwikkeling en implementatie van een robuust vrijgaveproces. Het nieuwe proces heeft niet alleen geresulteerd in 80% kortere aflevertijd (van 4 maanden naar 3 weken) maar heeft ook de nieuwe standaard gezet in de digitale kaartenwereld.