Bij een Product Line van zeer speciale halfgeleider componenten voor de professionele markt heb ik opgetreden als integraal projectleider bij het invoeren van een nieuwe werkmethode voor productontwikkeling op basis van het CMMi (Capability Maturity Model integrated) model. Door in te spelen op de reeds bestaande veranderingsbehoefte is het mogelijk gebleken deze werkmethode in zeer korte tijd in te voeren en een sterke buy-in te verkrijgen van de gehele organisatie.