Van ontwikkeling naar productie: strategisch kwaliteitsmanagement maakt het mogelijk

In Innovatie, Strategisch kwaliteitsmanagement by Willem BaeldeLeave a Comment

Wat betekent het als je nieuwe producten niet alleen ontwerpt en ontwikkelt maar ook daadwerkelijk gaat produceren? Dat is de vraag waar deze ontwikkelaar van speciale omhullingen voor IC’s mee zit.

Al geruime tijd is dit bedrijf actief met het ontwerpen en ontwikkelen van IC omhullingen voor speciale toepassingen (bv. sensoren) ten behoeve van professionele klanten. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken beschikt het bedrijf over alle benodigde machines en zorgt zij ook voor de voor productie noodzakelijke gereedschappen (mallen). Daarmee levert zij bij elke ontwikkeling een aantal monsters zodat de klant het product kan evalueren.

Als je toch al monsters maakt en levert dan lijkt het opstarten van reguliere productie geen grote stap meer. Toch verwacht een klant bij productie iets heel anders dan bij het maken van monsters: maximale leverbetrouwbaarheid en constante, reproduceerbare kwaliteit. Daar komen vaak nog aanvullende eisen bij, zoals het voldoen aan specifieke normen voor inspectie en betrouwbaarheid of werken volgens een voorgeschreven kwaliteitssysteem.
De strategische keuze voor high-mix / low-volume productie met een hoge en gegarandeerde kwaliteit heeft niet alleen gevolgen voor de direct betrokken operationele afdelingen maar ook voor de diverse ondersteunende functies binnen het bedrijf.

Uiteraard heeft deze keuze gevolgen voor de operationele processen van het binnenhalen van de orders tot en met het afleveren van de producten aan de klant. Het uitvoeren van deze activiteiten is een duidelijke verantwoordelijkheid van de diverse operationele managers en hun afdelingen (Marketing en Verkoop, Productie-voorbereiding, Productie, Logistiek, etc.).
Maar hoe garandeer je nu de noodzakelijke voorspelbaarheid en reproduceerbaarheid?
Daarvoor kan strategisch kwaliteitsmanagement zorgen de noodzakelijke duidelijkheid te creëren, vooral met betrekking tot de bijdragen van de ondersteunende managers en afdelingen. De ondersteunende afdelingen zijn door hun specifieke kennis bij uitstek in staat te bepalen wat de meest optimale manier van werken is om maximale zekerheid te krijgen, dus Personeelszaken voor de mensen, Inkoop voor de benodigde materialen, de Controller voor de investeringen in machines en gereedschappen en Kwaliteit voor het vastleggen van al deze methoden in het kwaliteitssysteem.

Ten slotte verwacht een klant van een productiebedrijf dat het bedrijf zichzelf voortdurend verbetert. Om dat te bereiken is het nodig processen in te richten om de prestaties van het bedrijf voortdurend te meten en regelmatig te evalueren. Op basis van deze evaluatie door het management kan men besluiten waar investeringen in verdere verbetering nodig zijn. Deze processen vallen onder de eindverantwoordelijkheid van de General Manager.

Uitgaande van deze strategische benadering blijkt dat door goed te kijken naar de verwachtingen van de klant er een effectieve architectuur ontstaat van het benodigde kwaliteitssysteem. Door de eindverantwoordelijkheid voor zowel de operationele als ondersteunende processen neer te leggen bij de juiste leden van het management ontstaat een effectieve samenwerking die de onderneming in staat zal stellen haar klanten effectief te bedienen, ook wanneer de onderneming sterk zal groeien.

Leave a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.