Zorg dat de leveranciers optimaal bijdragen aan het succes van het bedrijf

In Supplier Quality by Willem BaeldeLeave a Comment

In deze uitgave een interessante case over het belang van goede en betrouwbare leveranciers bij het bereiken van een goed product.
In dit geval ging het om een groot en bekend bedrijf dat een nieuw en strategisch belangrijk product op de markt ging brengen. Voor de betrouwbare werking van het nieuwe product was een speciaal apparaat nodig dat niet op de markt verkrijgbaar was. Daarom werd een reeds bekende leverancier ingeschakeld om het apparaat te ontwikkelen en produceren. Het betrof hier een kleine innovatieve leverancier waar men tot nu toe goede ervaringen mee had gehad. Tot dan toe had deze leverancier voornamelijk op maat gemaakte onderdelen en sub-assemblies geleverd maar nu werd zij gevraagd een compleet apparaat te ontwikkelen en bouwen. Deze nieuwe ontwikkeling ging echter gepaard met grote opstartproblemen in met name de kwaliteit van het geleverde product, met als gevolg extra kosten en vertraging.

Op dat moment kwamen er twee vragen op: Wat nu te doen en had dit voorkomen kunnen worden?
Om een antwoord te vinden op de eerste vraag, wat te doen?, werd nadat de nodige maatregelen genomen waren om de productiekwaliteit te beheersen een analyse gemaakt van de situatie met behulp van het QLTC profiel van de betreffende leverancier. Dit QLTC profiel bestaat uit een aantal gerichte vragen die door de leverancier en afnemer gezamenlijk beantwoord worden en een op objectieve data gefundeerd inzicht geven in de prestaties en mogelijkheden van de leverancier op de vier belangrijke gebieden voor een vruchtbare klant – leverancier relatie:
– Kwaliteit [Q]: Welk kwaliteitsniveau is voor dit product doodzakelijk en welk niveau wordt daadwerkelijk gehaald? Als er problemen zijn worden deze dan snel opgelost en komen zij niet nog een keer voor? Welke certificeringen zijn vereist voor dit product en heeft de leverancier deze?
– Logistiek [L]: Welke logistiek prestatie is nodig voor dit product en wordt deze prestatie ook daadwerkelijk geleverd? Zal de leverancier in staat zijn de productie voldoende te verhogen wanneer de vraag sterk toeneemt? Hoe lang duurt het voor een order bevestigd is en is dat snel genoeg? Is de leverancier in staat op tijd andere varianten te leveren als dat nodig is?
– Technologie [T]: Wordt het product met de nodige vakmanschap gemaakt en zijn de medewerkers voldoende getraind en opgeleid? Beschikt de leverancier over de laatste techniek en investeert hij voldoende om zijn kennis op peil te houden? Is de leverancier in staat tijdig ontwerpen te maken die voldoen aan de wensen van de klant en deze in productie te nemen?
– Kostenbeheersing [C]: Zijn de prijzen die gerekend worden marktconform en hoe weten we dat? Is het voldoende duidelijk waar de prijzen op gebaseerd zijn? Hoeveel verspillingen zijn er in het proces?
De antwoorden op bovenstaande vragen geven direct inzicht in de voor de afnemer van belang zijnde sterktes en zwaktes van de leverancier en daarmee waar de verbeteringen nodig zijn.

In het hierboven beschreven geval heeft de QLTC analyse, gecombineerd met een aantal gerichte interviews met managers van de leverancier, geresulteerd in een drietal duidelijke verbeterproject, gericht op de operationele aansturing, het managen van de resources en het gestructureerd ontwikkelen en in productie nemen van nieuwe producten.

Blijft natuurlijk de tweede vraag: had deze situatie voorkomen kunnen worden?
Juist bij het voorkomen van de hierboven geschetste problemen blijkt de kracht van het tijdig en regelmatig opstellen van een QLTC profiel. Door met de nodige regelmaat samen met de leverancier het profiel op te stellen en te analyseren kunnen afnemer en leverancier gezamenlijk vast stellen welke prestatie nodig is en waar de belangrijkste verbeteringen ingezet dienen te worden. Op deze manier kan een relatief kleine investering in de relatie met de leverancier grote verliezen effectief voorkomen.

Leave a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.