Zorg voor kwaliteit en milieu, parallellen en verschillen

In Innovatie, Innovation, Strategisch kwaliteitsmanagement by Willem BaeldeLeave a Comment

In deze uitgave van de nieuwsbrief wil ik wat gedachten delen over de zorg voor kwaliteit en voor milieu, beide onderwerpen die voor veel bedrijven van belang zijn. Opvallend is daarbij dat er uiteraard grote verschillen zijn in de eisen en verwachtingen van diverse partijen maar ook dat er duidelijke parallellen zijn tussen hoe aan die eisen en verwachtingen voldaan kan worden.

Kijken we eerst naar de zorg voor kwaliteit. Voor een bedrijf is het belang van het zorgen voor goede en betrouwbare kwaliteit duidelijk: door betrouwbaar goede kwaliteit te leveren kun je het vertrouwen van je klanten winnen en er daarmee voor zorgen dat bestaande klanten terugkomen en nieuwe klanten daadwerkelijk klant blijven.
Uiteraard is het nodig om, als je betrouwbaar goede kwaliteit wilt garanderen, verder te kijken dan alleen naar wat de klant wil. Een van de eerste stappen bij het opstellen van een kwaliteitsplan is een goed overzicht te maken van alle belanghebbenden en hun verwachtingen. Denk hierbij uiteraard aan de klanten maar ook aan leveranciers, klanten van de klanten, werknemers, overheden en zelfs concurrenten. Bij het maken van een dergelijk overzicht blijkt dat elk van die belanghebbenden hun eigen eisen en verwachtingen hebben en dat het nodig is daar rekening mee te houden. Uiteraard kan niet aan alle eisen voldaan worden maar je moet wel weten wat de wensen en verwachtingen zijn. Met name de laatste versie van de ISO 9001 standaard besteedt veel aandacht aan het goed opstellen en onderhouden van inzicht in de eisen en verwachtingen van belanghebbenden en de bijbehorende risico’s (zowel kansen als bedreigingen).

Wanneer we naar de zorg voor het milieu kijken is het directe belang voor een bedrijf minder duidelijk. Veelal is het belang van adequate milieuzorg voor de samenleving als geheel wel duidelijk maar het directe belang voor een individueel bedrijf veel minder. De kosten en investeringen zijn voor het bedrijf maar resulteren deze ook in meerwaarde voor de klant en wil deze daar dan ook voor betalen?
Omdat de meerwaarde van goede milieuzorg voor het bedrijf zelf niet altijd direct duidelijk is is het van nog meer belang goed inzicht te hebben in de eisen en verwachtingen van alle overige belanghebbenden met betrekking tot zorg voor het milieu. Dat kunnen overheden en belangengroeperingen zijn maar ook andere groepen en individuen die het imago van een bedrijf positief of negatief kunnen beïnvloeden. Vooral het belang van social media mag niet onderschat worden.

Wanneer we nu kijken naar hoe de doelstellingen voor kwaliteit en voor milieu te realiseren blijken er duidelijke parallellen te zijn. In beide gevallen begint het bij het opstellen en vastleggen van de ambitie van het bedrijf. Op basis daarvan worden de verschillende belangen gewogen en de te behalen doelen vastgesteld. Daarna kan een concreet plan gemaakt worden waarbij goed gekeken wordt naar mogelijke kansen en bedreigingen en wat daarmee te doen. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat het management de uitvoering van de plannen actief ondersteunt en zich er aan verbindt. De grote parallellen tussen zorg voor kwaliteit en voor milieu blijken ook uit de betreffende standaarden (ISO 9001 respectievelijk ISO 14001): de eisen voor met name managementprocessen als planning, risicomanagement en evaluatie zijn nagenoeg hetzelfde voor beide standaarden.

Wat betekenen deze parallellen nu voor de praktijk? Het verbeteren van de prestatie op zowel het gebied van kwaliteit als van milieu begint met het opstellen van de ambitie van het bedrijf. Vooral bij verbetering van de milieuprestatie is het zaak niet alleen te kijken naar maatregelen voor tijdens productie maar ook naar het ontwikkelen of aanpassen van nieuwe of bestaande producten (denk aan RoHS, Restriction of Hazardous Substances, of REACH, Registration, Evaluation and Authorization of CHemicals).
Om nu de ambities voor zowel kwaliteit als milieu waar te maken staat het management eenzelfde set aan managementprocessen en methoden ter beschikking. Voorbeelden zijn het borgen van milieueisen voor nieuwe of bestaande producten, gecombineerde verbeterplannen voor kwaliteit en milieu of gecombineerde beoordeling door het management (Management Review) van de effectiviteit van geplande maatregelen.
Een goed begrip van de parallellen en verschillen in de zorg voor kwaliteit en milieu kan er voor zorgen dat een bedrijf beter in staat is de strategische doelen voor zowel kwaliteit als milieu waar te maken. En hiervan profiteren veel meer belanghebbenden dan alleen klanten of aandeelhouders.

Leave a Comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.