Diensten

De kwaliteit van de door u geleverde producten en diensten is vanaf dag één van het grootste strategisch belang voor het welslagen van uw onderneming. Baelde Consulting ondersteunt u om dit aspect van uw bedrijfsvoering optimaal in te richten met minimale kosten en maximaal resultaat. Hieronder een paar voorbeelden van aangeboden diensten.

Strategisch kwaliteitsmanagement
Baelde Consulting is uw partner bij het maken van de juiste strategische keuzes bij het managen van de kwaliteit van uw producten en diensten. Baelde Consulting kijkt naar uw kwaliteitsmanagement in relatie tot alle overige aspecten van uw bedrijfsvoering, zoals kostenreductie, snelle reactietijd, risicobeheersing en eventuele certificeringen.

Of u nu een afdeling leidt van een grote multinational of bezig bent met het opbouwen van een startup Baelde Consulting heeft de juist ervaring om te zorgen dat uw onderneming succesvol is.

Gerichte verbeteringen
Of het gaat om het oplossen van geconstateerde onvolkomenheden uit bv. audits door klanten of het vergroten van de volwassenheid van uw kwaliteitssysteem, Baelde Consulting kan u snel en effectief ondersteunen.
De diensten variëren van het uitvoeren van een diepgaande inspectie tot het invoeren van structurele en toekomstbestendige verbeteringen.
Uiteraard zijn alle aanbevelingen en maatregelen gebaseerd op bewezen en effectieve management-methoden en wordt nauwkeurig gekeken naar de juiste balans tussen controle van en vertrouwen in uw personeel.

Certificeren van nieuwe producten
Wanneer u bezig bent een nieuw product op de markt te brengen zal dit product aantoonbaar moeten voldoen aan alle wettelijke eisen (denk bv. aan de CE markering). Hierbij zal niet alleen het ontwerp aan de eisen moeten voloen, u moet vaak op basis van uw kwaliteitssysteem kunnen aantonen dat ook tijdens productie aan de eisen voldaan wordt. Hierbij is Baelde Cosulting uw partner en zal u ondersteunen bij het succesvol introduceren op de markt van uw nieuwe product.

Coaching
Door middel van Coaching kan Baelde Consulting u en uw medewerkers op weg helpen om snel vertrouwd te worden met de (on)mogelijkheden van modern kwaliteitsmanagement en operational excellence. Hierbij wordt gekeken naar wat in uw specifieke situatie de meeste bijdrage levert om de gestelde doelen te bereiken met minimale investering.